[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28 / ต.ค. / 2554
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28 / ต.ค. / 2554
ต้นไม้พญานาค อำเภอขุขันธ์
ต้นไม้พญานาค อำเภอขุขันธ์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคณะการสร้างศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
28 / ต.ค. / 2554
วิดีโอ สอน ปรับแต่ง Windows 7 ในสไตล์ของคุณ
ปรับแต่ง Windows 7 ในสไตล์ของคุณ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
บริหารงานบุคคล
28 / ต.ค. / 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร
โครงการอบรมและภาพกิจกรรมการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
28 / ต.ค. / 2554
เคมี
ทฤษฏีการชน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
28 / ต.ค. / 2554
โลกร้อน
สาเหตุโลกร้อย อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
28 / ต.ค. / 2554
ขนมไทยไร้เทียมทาน
test อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
28 / ต.ค. / 2554
ทดสอบ youtube
test อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 / ต.ค. / 2554
ประวัติลูกเสือของไทย
ประวัติลูกเสือโลกและลูกเสือไทย อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 / ต.ค. / 2554
มารยาทการพูดในที่สาธารณะ
มารยาทการพูดในที่สาธารณะ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 / ต.ค. / 2554
การสร้าง E book ด้วยโปรแกรม Desktop Author
การสร้าง E book ด้วยโปรแกรม Desktop Author อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
28 / ต.ค. / 2554
การปิด Autorun Window 7
ขั้นตอนการปิด Autorun Window 7 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
28 / ต.ค. / 2554
Past Simple Tense.
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เทคโนโลยี : การศึกษา
28 / ต.ค. / 2554
เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L (K-W-L Learning Technique)
เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมกับประสบการณ์ใหม่ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
28 / ต.ค. / 2554
วิสาหกิจเพื่ออาชีพ
การจัดการเรียนอาชีพ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
28 / ต.ค. / 2554
เทคนิควิธีการแกะโฟม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิควิธีการแกะโฟม อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28 / ต.ค. / 2554
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
ที่ตั้ง ที่ตั้ง การปกครอง อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28 / ต.ค. / 2554
การแข่งขันโครงงานประวัติศาสตร์
การแจ่งจันโครงงานประวัติศาสตร์ระดับภาค อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
28 / ต.ค. / 2554
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เป็นความรู้เบื้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
28 / ต.ค. / 2554
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายคล้ายกัน ( บ้านและที่อยู่อาศัย)
ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันเยอะมากๆ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 6 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ศรีสะเกษ ยโสธร
ถ.วันลูกเสือ อ.เมือง. ศรีสะเกษ 33000
Tel 045-651132 Fax 045-651139